Tanpa Kantong Plastik

Saya tadi berbelanja sedikit barang di Mini Market Nusa Indah. Setelah barang barang terbayarkan si kasir cantik menyerahkan item belanjaan tersebut tanpa dikemas dengan kantong plastik seperti dia memperlakukan kepada pembeli  terdahulu.

Syukurlah kalau si mbak mbak kasir itu ingat dengan kebiasaan saya memasukan semua barang belanjaan saya kedalam tas atau saku celana untuk sedikit belanjaan bervolume kecil.